Archiwum miesiąca Czerwiec, 2010

Jak rozwijają się fundacje

Od 1970 roku, zauważa się, że jest znacznie więcej organizacji pozarządowych niż kiedykolwiek i starają się wypełnić luki. W wyżej wspomnianym dokumencie World Bank podkreśla, że „Od połowy 1970, sektor pozarządowej pomocy w obu krajach rozwiniętych i rozwijających doświadczył wykładniczego wzrostu …. Obecnie szacuje się, że ponad 15 procent wszystkich zagranicznej pomocy na rzecz rozwoju […]

Jak rozdziela się pomoc

Osz -kilu urzędników podejrzanych o sprzeniewierzenie pomocy humanitarnej. W regionie Osz ludzie nie skorzytsali z pomocy humanitarnej, która została sprzeniewierzona przez lokalnych urzędników. Te informacje, zgodnie z danymi agencji informacyjnych „24.kg” , powiedział, obrońca praw człowieka. Według działacza praw człowieka Tolekan Ismailova, zastępca gubernatora Taalai Bekir odpowiedzialny za rozładunek przywożonych produktów, dystrybuuje je dla swoich […]

Stowarzyszenie Organizacji pozarządowych

AusAID współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO), aby maksymalnie zwiększyć wpływ i zasięg udzielanej przez nie pomocy. Skupiając w swoich strukturch takie organizacje pozarządowe, takich jak Czerwony Krzyż i Australian World Vision, od dawna ważnymi partnerem jest rząd australijski w dostarczaniu pomocy za granicą. Rząd Australijski uznaje ważną rolę organizacji pozarządowych i współpracuje z nimi podczas […]

Przekręty w Fundacjach

Działalność humanitarną Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” w Rosji zatrzyma? Rosyjski rząd w dalszym ciągu nie odpowiada na pytanie o losach Funduszu Ofiar nazizmu ryzyka pozostawienia bez pomocy humanitarnej. Rosyjski Fundacji na rzecz porozumienia i pojednania, według naszych informacji, nie otrzyma wsparcia finansowego od rządu rosyjskiego. Tak więc, 29 projektów humanitarnych w Rosji od 2008 […]

Finansowanie krajów rozwijającyh się

Plan działania na rzecz Afryki, Banku zatwierdzony dwa lata temu, to udzielenie odpowiedzi na zaproszenie Grupy Ośmiu, i porozumień osiągniętych na szczycie w Gleneagles w 2005 r. Co do przyspieszenia postępu i poprawy koordynacji pomocy dla Afryki. Wzrost gospodarczy wynosił średnio 5,5 procent w 2005 roku i 5,3 procent – w 2006 roku 11 państw, […]

Dotacja dla rozwoju

Francja pomoże Afryce w ustanowieniu systemu wspólnego bezpieczeństwa. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy w dniu 1 czerwca ogłosił, że Francja od 2010 r. do 2012 r. przekażą wraz z UA i innymi organizacjiami w Afryce 300 mln euro na pomoc krajom afrykańskim w celu ustanowienia systemu ogólnego bezpieczeństwa. Przemawiając na zakończenie 25 szczytu Francji i Afryki, […]