Archiwum miesiąca Lipiec, 2010

Jak pomagać?

Pomoc humanitarna to jedno, ale zająć się ją muszą ludzie. A ludzie często mają skłonności do bycia niesłowni oraz nieodpowiedzialni. Jakie są zatem cechy człowieka, który zajmuje się takim zajęciem jak świadczenie pomocy innym? Przede wszystkim takie osoby postępować muszą wobec pewnych zasad. Jedną z takich fundamentalnych zasad jest zasada humanitaryzmu, która mówi, że każdą […]

Oficjalne drogi pomocy

Wiele oficjalnej pomocy, a podniesiony i rozprowadzane przez organizacje pozarządowe, w przeszłości była oparta celowo lub nieświadomie, na cele polityki zagranicznej lub interesów kredytodawców, mniej odbiorców. Pomocy często prowadzi do nadmiernego uzależnienia lub uzależnienia od pomocy, a nie pomoc narodom odejście od tego. Nie jest to, że biedny nie są w stanie robić rzeczy samodzielnie, […]

Miejse fundacji w owoczesnym świecie

Problem stanowi także obraz darczyńców o sobie jako neutralny podmiotów stosunków pośrednictwa między państwem, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, a nawet odrębne ukryte triadycznych jedności. … To jednak nasuwa się pytanie, skąd czerpią międzynarodowych agencji upoważnienie do działania jako pośrednik i podszywanie się pod neutralny obserwator. Rzeczywiście, przed założeniem rolę pośrednika – unnegotiated, bezsporne i unlegitimate […]

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacja pozarządowe są niezbędnym elementem niemalże każdego dobrze funkcjonującego państwa, praktycznie w każdym kraju rozwiniętym znajdziemy setki tego typu instytucji, których głównym zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym. Organizacje pozarządowe (NGO) stały się bardzo widoczne w dziedzinie międzynarodowego rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach. Organizacje pozarządowe, to termin który obejmuje szeroki zakres kategorii grup i organizacji niosących pomoc. […]