Archiwum miesiąca Sierpień, 2010

Czasy wojny i okupacji

W czasie drugiej II wojny światowej Polski Czerwony Krzyż udostępnił Polskim żołnierzom szpitale, sprzęt medyczny, wyszkolony i wyspecjalizowany personel medyczny oraz punkty sanitarne. Oczywiście również oprócz wielu wykwalifikowanych pracownikó medycznych również ochotnicy. Co więcej, społeczeństwa obywatelskiego, państwa, rynku i Zakłada się, że stanowią organiczną, symbiotyczne całość, charakteryzuje się antagonizmy, a nie jedności i współpracy, a […]

Pomoc humanitarna

Obecnie pomoc humanitarna jest niezbędnym elementem dla działalości wielu krajów, to dzięki pomocy humanitarnej wiele krajów jest w stanie odbudować się po kęskach żywiołowych.W dzisiejszych czasach nie brak różnorakich kataklizmów i klęsk żywiołowych. Ale przecież nie tylko natura rozdaje tutaj karty. W różnych częściach świata trwają krwawe wojny, w których najbardziej cierpią cywile. To właśnie […]

Często jest tak że powołje się specjalne fundacje, które mają za zadanie wspiaerać osoby, kóre zostały pokrzywdzone podczas różnego rodzaju przestępstw.Polska absolutnie nie jest krajem o niskiej przestępczości. Jest wprost przeciwnie, ale za to możemy pochwalić się, że mamy naprawdę dużo organizacji pozarządowych świadczących pomoc humanitarną. Nie są to absolutnie organizacje o zasięgu działania PCK, […]

Pomoc w Afryce

David Rieff, pisząc w „The Nation rozszerza tych koncepcji sugeruje, że wzmocnienie sektora obywatelskiego społeczeństwa idzie w parze z neoliberalnej pomysł ograniczenia roli państwa: Pomoc humanitarna to dziś stwierdzenie popularne i często używane, zwłaszcza w czasach klęsk i różnej przemocy militarnej. Jest to pojęcie doszyć względne, ale ogólnie oznacza to pomoc ze stron organizacji w […]

Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna za cel stawia sobie poprawę warunków życia dla ludzi, poprzez niesienie pomocy najbardziej potrzebujący. Celem działania Polskiej Akcji Humanitarnej jest dostarczania znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ludziom pomocy, aby jak najszybciej się usamodzielnili i byli w stanie samemu żyć. Żeby osoby mogły prowadzić samodzielne życie i były w stanie zadbać o […]