AJ Muste Instytut Pamięci

  Utworzony w 1974 roku, Instytut Pamięci AJ Muste zbiera fundusze na wsparcie różnych projektów w formie dotacji, działań pozarządowych i sponsoringu. W 1981 roku Instytut uruchomił Esej Series nieagresywne broszury zawierające przemówienia i listy Martin Luthera Kinga, Jr. Od tego czasu Instytut przekazał tysiące broszur, ale pod warunkiem, złożenia dotacji lub sponsoring dla setek inicjatywy oddolnie sterowanych na całym świecie. Nawołując do pracy w celu wspierania: zakończenia wojny i narażania wojskowej jak i cywilnej ludności; sprzeciwu wobec energii jądrowej i jej wpłwu na środowisko jak i powstrzymać rasizm; wstrzymania kary śmierci oraz ograniczyć przemysł więzienny.

  Ich celem jest rónież obrona praw pracowniczych i budowanie sprawiedliwośći ekonomicznej, walka o równouprawnienie rasowe i seksualne oraz praw imigrantów oraz promowanie stosowania pokojowych działań.

  Kto rządzi: Dyrektor wykonawczy (osobę tą określamy jako zajmującą najwyższe stanowiska w zakresie zarządzania, a tym samym, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie misji i wiodących działań organizacji na.)

  Polityka działania: Musimy ustalić, że fundacja posiada politykę prywatności, która wymaga, żebyś usuwał swoje nazwisko i dane kontaktowe z list dyskusyjnych, które sprzedaje się w internecie. Ogólne warunki różnią się w miłości do drugiego, ale wszystkie wymagają dawcy do wszczęcia działań zmierzajacych do pomocy.

  AARP Foundation, AARP Foundation jest organizacją charytatywną AARP dedykowany do poprawy jakości życia wszystkich bez względu na jego wiek. AARP to zbiór programów opisujących działania Fundacji i prawne orzecznictwo kwestii, które wpływają na ludzi w wieku 50 lat i starszych, jak również pojawiające się tendencje, które wpływają coraz więcej ludzi w tym wieku.

  Oprócz bezpośrednich usług i programów, Fundacja oferuje również wiele możliwości wolontariatu i charytatywnych działań skierowanych na pomoc. AARP ma jedną zasadniczą misję:wspomagać społeczeństwo w każdym wieku, żeby mogli żyć godnie bez względu na swój wiek.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.