Fundacje w Rosji

Dmitrij Miedwiediew spotkał się wczoraj z kierownictwem Narodowego Funduszu Dobroczynności. Wezwał biznesmenów do zwiększenia ich wpłat na cele charytatywne. W szczególności wsparcie rodzin zabitych na Północnym Kaukazie. Przedsiębiorców poproszono o odpowiedź codo systemu preferencji podatkowych dla firm, które są zaangażowane w pomoc.

Otwarcie spotkania z przedstawicielami biznesu i przywódców religijnych należących do Kuratorium Narodowego Charity Funduszu, prezydent Dmitrij Miedwiediew ogłosił, że interakcje między rządowymi, biznesowymi i organizacjiami non-profit na cele charytatywne, w szczególności w celu wsparcia rodzinom ofiar wojsk rosyjskich, powinny być dalej rozwijane. Miedwiediew przywołał statystyki – tylko w roku 2009 na Północnym Kaukazie zabito 235 oficeró odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, 686 więcej zostało rannych. I dodał: „Wszyscy jesteśmy wdzięczni tym ludziom, ich działania, powinniśm płacić im daniny, oraz udzielić maksymalnej pomocy i skirowanych do ich rodzin.”

Przewodniczący przypomniał, że Fundacja jest właśnie stworzona specjalnie w celu wsparcia wojsk i zrównane z nimi osób – pracowników MWD, FSB, a także ich rodzin, kiedy ci ludzie oddali życie za ojczyznę. Jednym z głównych celów wsparcia pracowników rosyjskich organów egzekwowania prawa, głowa państwa powiedział, że decyzja problemu mieszkaniowego. „Robimy to przede wszystkim przez państwo, ale w niektórych przypadkach i wykorzystanie tego uniwersalnego narzędzia publiczno-prywatnego. To jest prawny i moralny obowiązek”- określił priorytety Miedwiediew. Zauważył, że „żaden kraj na świecie, żadne państwo nie jest zaangażowane w takie same problemy – nie tyle o względy finansowe jako podstawa moralnych.” „Taka praca zawsze znajduje się na skrzyżowaniu między wpływem państwa, stan realizacji własnych i tak co do organizacji charytatywnych i przedsiębiorstw” – podkreślił prezydent.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.