Archiwum kategorii ‘Fundacja zagraniczne’

Stowarzyszenie Organizacji pozarządowych

AusAID współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO), aby maksymalnie zwiększyć wpływ i zasięg udzielanej przez nie pomocy. Skupiając w swoich strukturch takie organizacje pozarządowe, takich jak Czerwony Krzyż i Australian World Vision, od dawna ważnymi partnerem jest rząd australijski w dostarczaniu pomocy za granicą. Rząd Australijski uznaje ważną rolę organizacji pozarządowych i współpracuje z nimi podczas […]

Afryka – pomoc finansowa

Członkowskie kraje powinny zwiększyć podatki i wydawać je tak żeby dla kraju były bodźcem do rozwoju. Gdy instytucje rządowe pracują nad czymś, aby pomóc ludziom i gospodarce, to może potrzeba pomocy – w krótkim okresie, ale do tego momentu, do czasu skutecznego systemu wprowadzanego na miejsce prawdziwego rozwiązania problemu i chęci do pracy, pomoc zostanie […]

AJ Muste Instytut Pamięci

Utworzony w 1974 roku, Instytut Pamięci AJ Muste zbiera fundusze na wsparcie różnych projektów w formie dotacji, działań pozarządowych i sponsoringu. W 1981 roku Instytut uruchomił Esej Series nieagresywne broszury zawierające przemówienia i listy Martin Luthera Kinga, Jr. Od tego czasu Instytut przekazał tysiące broszur, ale pod warunkiem, złożenia dotacji lub sponsoring dla setek inicjatywy […]