Archiwum kategorii ‘Fundacje’

Polska Misja Medyczna

Są na świecie takie miejsca gdzie organizacje pozarządowe niosące pomoc mają dużo roboty, niewątpliwie jednym z takich miejsc jest Afganistan. To wlaśnie tam PMM ostatnimi czasy zaangażowała się najbardziej. Poza prowadzeniem dziłalności czysto organizacyjnej, organizacja przekazała również 4 karetki oraz dzięki wsparciu ambasady Japoni pomaga w wyposażaniu w sprzęt medyczny. Dodatkowo oprócz tego że pomagają […]

Polska Misja Medyczna

Jedna z najbardziej znanych znanych Polskich organizacji pozarządowych to Polska Misja Medyczna. Jest to organizacja skupiajaca lekarzy, pielęgniarki oraz personel medyczny. Organizacja pożytku publicznego powstała w 1999 roku a jej głownym powodem powstania był wybuch wojny w Kosowie oraz bardzo nasilonego ruchu ucieczki w stroną Albani przez miejsową ludność. Nie każdy zdaje sobie sprawę jak […]

WOŚP – historia

W 1993 roku powstała najbardziej znana i chyba generująca najwyższe dochody Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w skrócie zwana WOŚP. Fundację założyło osiem osób, oczywiście najbardziej znana z nich to Jerzy Owsiak. Na początku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na początku swojej dziłalności zbierała pieniądze za pomocą datków, do wplacania których namawiał Jerzy Owsiak w radiu, dzięki […]

Pomoc w Afryce

David Rieff, pisząc w „The Nation rozszerza tych koncepcji sugeruje, że wzmocnienie sektora obywatelskiego społeczeństwa idzie w parze z neoliberalnej pomysł ograniczenia roli państwa: Pomoc humanitarna to dziś stwierdzenie popularne i często używane, zwłaszcza w czasach klęsk i różnej przemocy militarnej. Jest to pojęcie doszyć względne, ale ogólnie oznacza to pomoc ze stron organizacji w […]

Jak pomagać?

Pomoc humanitarna to jedno, ale zająć się ją muszą ludzie. A ludzie często mają skłonności do bycia niesłowni oraz nieodpowiedzialni. Jakie są zatem cechy człowieka, który zajmuje się takim zajęciem jak świadczenie pomocy innym? Przede wszystkim takie osoby postępować muszą wobec pewnych zasad. Jedną z takich fundamentalnych zasad jest zasada humanitaryzmu, która mówi, że każdą […]

Oficjalne drogi pomocy

Wiele oficjalnej pomocy, a podniesiony i rozprowadzane przez organizacje pozarządowe, w przeszłości była oparta celowo lub nieświadomie, na cele polityki zagranicznej lub interesów kredytodawców, mniej odbiorców. Pomocy często prowadzi do nadmiernego uzależnienia lub uzależnienia od pomocy, a nie pomoc narodom odejście od tego. Nie jest to, że biedny nie są w stanie robić rzeczy samodzielnie, […]

Miejse fundacji w owoczesnym świecie

Problem stanowi także obraz darczyńców o sobie jako neutralny podmiotów stosunków pośrednictwa między państwem, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, a nawet odrębne ukryte triadycznych jedności. … To jednak nasuwa się pytanie, skąd czerpią międzynarodowych agencji upoważnienie do działania jako pośrednik i podszywanie się pod neutralny obserwator. Rzeczywiście, przed założeniem rolę pośrednika – unnegotiated, bezsporne i unlegitimate […]