Polska Misja Medyczna

Są na świecie takie miejsca gdzie organizacje pozarządowe niosące pomoc mają dużo roboty, niewątpliwie jednym z takich miejsc jest Afganistan. To wlaśnie tam PMM ostatnimi czasy zaangażowała się najbardziej. Poza prowadzeniem dziłalności czysto organizacyjnej, organizacja przekazała również 4 karetki oraz dzięki wsparciu ambasady Japoni pomaga w wyposażaniu w sprzęt medyczny. Dodatkowo oprócz tego że pomagają wspierając działania czysto medyczne, tó również umożliwione zostało szkolenia dla lekarzy na terenie naszego kraju. Uważae się, że organizacje pozarządowe są naturalnym skutkiem wolnego społeczeństwa demokratycznego i kapitalistycznego.
Chodzi o to, że siły rynkowe wymagają coraz więcej złagodzenia zasad i przepisów na ich rzecz, w sposób naturalny popyt społeczeństwa sprawiedliwości społecznej do zrównoważenia negatywnych aspektów rynkowych, takich jak eksploatacja i degradacja środowiska. Niestety dochodzi również do takich sytuacji, jak ta że PMM po wyjeździe z Afganistanu i po powrocie do niego po dwóch latach, zastała zostawioną tam aparaturę w sanie idealnym, jeszcze zapakowaną.
Oczywiście wyika to z tego że miejscowi lekarze i personelmedyczny nie wiedzą jak używać takich sprzętów i dlatego mają oni problemy z wykorzytsaniem przekazywaych im darów. Jednak organizacje pozarządowe są zazwyczaj słabsze, ponieważ nie są finansowo niezależne od pozostałych dwóch aktorów, często są uzależnione od nich. Lub, gdy niezależny, to zazwyczaj nie ma środków i władzy politycznej, że pozostałe dwa władać (na przykład, zarówno państw, jak i dużych korporacji może posiadać wpływowych organizacji medialnych), i nie są tak dobrze i od dawna, jak dwóch pozostałych. Sensownym rozwiązaniem tego typu problemów, wydaje się jedynie możliwość finansowania szkoleń dla lekarzy, jak również zapraszania ich do krajów rozwiniętych i prowadzenia nauki obsługi najnowocześniejszych sprzętów ratujących życie. To zapwne przyniesie w przyszłości wymierna korzyści.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.