Posty z tagiem ‘fundacja’

Rola fundacji w badaniach

Fundacje w dzisiejszym społeczeństwie do spełnienia mają bardzo ważną rolę społeczną, zwłaszcza w zakresie przeprowadzanych badań naukowych oraz poprzez przekazywanie znacznych środków na badania rozwojowe. Fundacja powinna być założenia organizacją non-profit, organizacją, która jest całkowicie niezależna od rządów krajowych. Fundacja jako organizacja powinna mieć swój własny zarząd jak i własne środki finansowe, służące do finansowania […]

WOŚP – historia

W 1993 roku powstała najbardziej znana i chyba generująca najwyższe dochody Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w skrócie zwana WOŚP. Fundację założyło osiem osób, oczywiście najbardziej znana z nich to Jerzy Owsiak. Na początku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na początku swojej dziłalności zbierała pieniądze za pomocą datków, do wplacania których namawiał Jerzy Owsiak w radiu, dzięki […]

Często jest tak że powołje się specjalne fundacje, które mają za zadanie wspiaerać osoby, kóre zostały pokrzywdzone podczas różnego rodzaju przestępstw.Polska absolutnie nie jest krajem o niskiej przestępczości. Jest wprost przeciwnie, ale za to możemy pochwalić się, że mamy naprawdę dużo organizacji pozarządowych świadczących pomoc humanitarną. Nie są to absolutnie organizacje o zasięgu działania PCK, […]

Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna za cel stawia sobie poprawę warunków życia dla ludzi, poprzez niesienie pomocy najbardziej potrzebujący. Celem działania Polskiej Akcji Humanitarnej jest dostarczania znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ludziom pomocy, aby jak najszybciej się usamodzielnili i byli w stanie samemu żyć. Żeby osoby mogły prowadzić samodzielne życie i były w stanie zadbać o […]

Jak pomagać?

Pomoc humanitarna to jedno, ale zająć się ją muszą ludzie. A ludzie często mają skłonności do bycia niesłowni oraz nieodpowiedzialni. Jakie są zatem cechy człowieka, który zajmuje się takim zajęciem jak świadczenie pomocy innym? Przede wszystkim takie osoby postępować muszą wobec pewnych zasad. Jedną z takich fundamentalnych zasad jest zasada humanitaryzmu, która mówi, że każdą […]

Oficjalne drogi pomocy

Wiele oficjalnej pomocy, a podniesiony i rozprowadzane przez organizacje pozarządowe, w przeszłości była oparta celowo lub nieświadomie, na cele polityki zagranicznej lub interesów kredytodawców, mniej odbiorców. Pomocy często prowadzi do nadmiernego uzależnienia lub uzależnienia od pomocy, a nie pomoc narodom odejście od tego. Nie jest to, że biedny nie są w stanie robić rzeczy samodzielnie, […]

Miejse fundacji w owoczesnym świecie

Problem stanowi także obraz darczyńców o sobie jako neutralny podmiotów stosunków pośrednictwa między państwem, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, a nawet odrębne ukryte triadycznych jedności. … To jednak nasuwa się pytanie, skąd czerpią międzynarodowych agencji upoważnienie do działania jako pośrednik i podszywanie się pod neutralny obserwator. Rzeczywiście, przed założeniem rolę pośrednika – unnegotiated, bezsporne i unlegitimate […]