Posty z tagiem ‘podatki’

Podatki a fundacje

Businessmani odpowiedzieli że oczekują wniosku o ulgi podatkowe dla firm wspomagajacych organizacje charytatywne. Szef rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP) Alexander Shokhin opowiedział się za możliwość preferencyjnego opodatkowania dla firm zaangażowanych w działalność charytatywną, pod warunkiem przejrzystości jej pracy: „Jest to jeden ze środków, które są omawiane, i mam nadzieję, że będzie – na korzyść […]