WOŚP – historia

W 1993 roku powstała najbardziej znana i chyba generująca najwyższe dochody Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w skrócie zwana WOŚP. Fundację założyło osiem osób, oczywiście najbardziej znana z nich to Jerzy Owsiak. Na początku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na początku swojej dziłalności zbierała pieniądze za pomocą datków, do wplacania których namawiał Jerzy Owsiak w radiu, dzięki temu że prowadził swoją audycję radiową. Osoby chcące pomóc przesyłały w kopertach datki na adres radia a stamtąd trafiały do fundacji. Pierwszy cel była pomoc dzieciom z wrodzonymi wadami serca.
Pomysł na tego typu organizację pozarządową powstał w styczniu w 1993 rok, kiedy to na antenie podczas prowadzenia programu „Róbta co chceta” Jerzy Owsiak zapoczątkował zbiórkę pieniędzy. Kiedy zobaczył jak obiecujące są są wyniki, to postanowił założyć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pierwsza zbiórka byłą przeznaczona dla oddziału kardiochirurgi dzicięcej w Warszawie. Finał pierwszej zbiórki został zorganizowany na antenie i w studo TVP2 i wyemitowany na początku stycznia. Już pierwsz finał okazał się wielim sukcesem, zebrano kwotę przekraczającą póltora miliona dolarów. Ponieważ zebrana kwota zdecydowanie przekroczyła zakładaną na początku, to oprócz warszaskiego odziału kardiochirurgi jeszcze dziesięć innych oddziałów kardiochirurgi dziecięcej otrzymało pomoc od fundacji.
Kolejny finał odbył się 4 stcznia 1994 roku i był jeszcze większym sukcesem niż pierwsza edycja. Podczas drugiego fnału zebrano prawie dwa miliony dolarów i przekazano je na cele poocy dla noworodków. Od tego czasu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy okazała się wielkim sukcesem i od tego czasu stała się ona imprezą cykliczną. Dzięki działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszło 650 jednostek medycznych otrzymało sprzęt oraz niezbędną pomoc. Właściwie trudno sobie już dzisiaj wybrazić kalendarz imprez bez Wielkiej Orkiestry Śwątecznej Pomocy i bez Jurka Owsiaka jako prowadzącego. Każdego roku na początku stycznia tysiące wolnotariuszy wyrusza w teren żeby zbierać datki na cele działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.